RODO

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z oceny stosowania RODO

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z oceny stosowania RODO

RODO skutecznie chroni dane obywateli, twierdzi Komisja Europejska w opublikowanym w czerwcu 2020 r. sprawozdaniu. RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów – możemy dalej przeczytać w raporcie.

czytaj dalej
Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020 r.

czytaj dalej