Cennik RODO, zarządzanie bezpieczeństwem danych jest tanie

Klikasz, testujesz, wybierasz optymalny plan i zarządzasz bezpieczeństwem danych osobowych

iGDPR, system do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych, oferowany jest online w trzech planach. Cennik RODO prezentuje je. Każdy z planów zawiera wszystkie funkcjonalności a jedyna różnica to możliwość ustanowienia odpowiedniej liczby administratorów danych. W przeciwieństwie do podejścia, jakie można spotkać na rynku, nie potrzebujesz analizować niejasnych opcji, dzwonić ani czekać na oferty.

Klikasz, testujesz, a jeśli zdecydujesz, wnosisz opłatę i natychmiast zarządzasz RODO. Zapoznaj się z planami i zobacz cennik RODO. Jeśli wolisz rozwiązania bardziej tradycyjne, system może zostać zainstalowany w środowisku informatycznym Twojego podmiotu.

Standard

15 360

PLN/ rok*
Jeden podmiot
 • Wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu
 • Możliwość ustanowienia
  jednego administratora danych
 • 2h szkoleń i/ lub wsparcia w zapoznaniu się z systemem

Corporate

34 560

PLN/ rok*
Mała grupa podmiotów 
 • Wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu
 • Możliwość ustanowienia do pięciu administratorów danych
 • 3h szkoleń i/ lub wsparcia w zapoznaniu się z systemem

Enterprise

wycena indywidualna

Dowolna grupa podmiotów
 • Wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu
 • Nieograniczona liczba administratorów danych
 • Zakres modyfikacji, wsparcia i szkoleń określane indywidualnie

Okres Próbny

Aby testować system do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych wystarczy wykonać poniższe czynności, które z pewnością zajmą nie więcej niż 2 minuty.

 1. Kliknij WYPRÓBUJ TERAZ.
 2. Wypełnij formularz i zarejestruj się w Serwisie iGDPR.
 3. Rozpocznij Okres Próbny i testuj iGDPR

 w ramach Planu STANDARD przez 21 dni.**

* Podane kwoty są kwotami netto.
** Wszystkie funkcjonalności z wyłączeniem funkcjonalności Eksport danych.
Opłata za wybrany Plan należna jest za okres świadczenia Usługi wynoszący 12 miesięcy.
Okres świadczenia Usługi może być odnawiany w cyklach rocznych, po uiszczeniu Opłaty.
Po dokonaniu Rejestracji w Serwisie iGDPR Użytkownik korzysta z Usługi w Okresie Próbnym w Planie Standard (za wyjątkiem funkcjonalności Eksport danych).
Zakupu Usługi dokonuje się w Systemie iGDPR w module Konfiguracja, zakładka Subskrypcja i płatności.

Plany, ich zakres i wysokość opłat – cennik RODO

Po Okresie Próbnym Opłata za 12 miesięcy korzystania z Usługi wynosi w poszczególnych Planach odpowiednio:

Plan i jego zakres

Opłata netto

za 12 miesięcy

STANDARD – wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych, możliwość ustanowienia jednego administratora danych osobowych.15 360 PLN
CORPORATE – wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych, możliwość ustanowienia do pięciu administratorów danych osobowych, dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych kapitałowo.34 560 PLN
ENTERPRISE – wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych, możliwość ustanowienia nieograniczonej liczby administratorów danych osobowych, dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych kapitałowo oraz takich, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zewnętrznego IOD.zapytaj o cenę

Podane Opłaty zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

Opłatę za Usługę należy uiścić zgodnie z wybranym Planem w trakcie Okresu Próbnego, najpóźniej w ostatnim jego dniu. Płatności należy dokonać przy użyciu jednej z dostępnych w Serwisie iGDPR metod płatności elektronicznych. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura VAT, która dostępna będzie w module Konfiguracja, w zakładce Subskrypcje i płatności.

Model płatności Użytkownik może wybrać/zmienić na swoim koncie samodzielnie, zawsze przed wygenerowaniem należności przez system.
Przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu Okresu Próbnego, tak byś nie utracił wprowadzonych danych, a jeśli zdecydujesz się pozostać z nami, mógł płynnie przejść do fazy komercyjnego użytkowania oprogramowania.

Instalacja systemu do zarządzania polityką bezpieczeństwa danych osobowych iGDPR środowisku klienta (On Premise)

 1. Istnieje możliwość instalacji programu do RODO iGDPR w środowisku klienta.
 2. Instalacja obejmuje Wszystkie Moduły i Funkcjonalności systemu do RODO w wersji dla nieograniczonej liczby administratorów danych, wsparcie przy instalacji oraz 5h szkoleń i/ lub wsparcia w zapoznaniu się z systemem. W przypadku instalacji w środowisku klienta (On Premise) wyłączone są funkcjonalności możliwe do realizacji jedynie w modelu SaaS (np. codzienne backupy, które w przypadku modelu On Premise wykonywane są samodzielnie przez administratora użytkownika). 
 3. Dostawa i implementacja odbywa się na podstawie przedstawionej i zaakceptowanej oferty oraz podpisanej umowy.
 4. W celu otrzymania oferty lub pytań prosimy o kontakt.

Wykaz Modułów i Funkcjonalności programu do RODO iGDPR

FunkcjonalnośćStandardCorporateEnterprise
Liczba administratorów12-5bez ograniczeń
Pulpit
Pulpit prezentujący przede wszystkim statystyki i informacje niezbędne i użyteczne do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Dostosowany do uprawnień w systemie (powiadomienia o ważnych terminach, statystyki realizacji żądań podmiotów danych, niepodpisane umowy powierzenia, transfery międzynarodowe, upoważnienia w realizacji itd.).
Moduł Ryzyko

Rejestr czynności przetwarzania
Wstępna ocena skutków dla ochrony danych (PIA) wraz z rejestrem
Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) wraz z rejestrem
Testy ważenia prawnie uzasadnionego interesu (LIA) wraz z ich rejestrem
Rejestr naruszeń wraz z oceną naruszenia oraz generatorem dokumentu zgłoszenia do regulatora
Rejestr kategorii czynności przetwarzania
Moduł Operacje

Rejestr umów powierzenia
Rejestracja i edycja podmiotów współpracujących
Mechanizm zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych z rejestrem oraz mechanizmem obiegu dokumentów (workflow)
Rejestr klauzul informacyjnych z generatorem treści na podstawie Rejestru czynności oraz szablonów
Moduł Retencja

Definicja retencji
Monitoring okresowego usuwania danych wraz z przypomnieniami mailowymi
Rejestr usunięć danych
Moduł Żądania
Rejestr podmiotów, których dane dotyczą
Rejestr żądań podmiotów, których dane dotyczą z mechanizmem obiegu dokumentów (workflow)
Moduł Zasoby
Rejestr zasobów, w których przetwarzane są dane osobowe
Rejestr odbiorców danych osobowych
Moduł Konfiguracja – Konfiguracja systemu

Zarządzanie subskrypcjami i płatnościami
Centrum komunikacji (zgłoszenia serwisowe i komunikacja z Operatorem)
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie rolami
Zarządzanie treściami w Bazie wiedzy
Moduł Konfiguracja – Zarządzanie danymi
Resetowanie danych
Zasilenie danymi przykładowymi
Import danych do Systemu (zapewniamy wsparcie przy przygotowaniu danych do importu)
Eksport danych z systemu
Moduł Konfiguracja – Słowniki
Wstępna ocena skutków dla ochrony danych (PIA) – zarządzanie słownikami pytań, wag i zestawami pytań do testów
Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) – zarządzanie słownikami pytań, wag i zestawów pytań do testów
Testy ważenia prawnie uzasadnionego interesu (LIA) – zarządzanie słownikami i zestawami pytań
Kategorie danych osobowych – zarządzanie słownikiem
Kategorie podmiotów – zarządzanie słownikiem
Podstawy prawne – zarządzanie słownikiem
Metody usuwania danych – zarządzanie słownikiem
Moduł Konfiguracja – Szablony dokumentów
Autoryzacje – zarządzanie wzorcami
Klauzule informacyjne – zarządzanie wzorcami
Ogólna komunikacja ogólnej – zarządzanie wzorcami
Maile w realizacji żądań podmiotów – zarządzanie wzorcami
Maile w komunikacji dotyczącej upoważnień – zarządzanie wzorcami
Moduł Baza wiedzy
Baza wiedzy dotycząca Systemu iGDPR i przepisów RODO (wraz z możliwością modyfikowania treści)
Funkcjonalności ogólne
Komunikacja mailowa z użytkownikami
Monitorowanie terminów i przypomnienia mailowe o zadaniach
Raporty
Wzorce dokumentów
Brak konieczności własnej infrastruktury informatycznej
Dostępność przez każdą przeglądarkę internetową
Natychmiastowa aktywacja
Automatyczna aktualizacja
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Codzienne backupy
Wyodrębniona baza danych dla każdego klienta

Testuj system iGDPR w ramach planu STANDARD przez 21 dni.