Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

sty 7, 2021 | Biblioteka RODO

Właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i szkół nie jest możliwe się bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący takiego przetwarzania.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane zarówno do UODO, jak i do MEN.

Poradniku porusza zagadnienia obowiązków dyrektora placówki w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę. Poradnik wskazuje tu na przykład podstawę przetwarzania danych, ale także porusza kwestię konieczności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Jednak zdecydowanie najbardziej interesująca jest część dotycząca zagadnień szczegółowych dotyczące przetwarzania danych. Omówiono w niej bez wątpienia bardzo ważne kwestie dotyczące procesu rekrutacji, zaproszeń na wydarzenia szkolne czy też publikacji listy uczniów przyjętych do szkoły. Następnie wskazano zasady postępowania podczas przetwarzania danych przez pielęgniarkę w szkole. Innym omówionym zagadnieniem jest przetwarzanie danych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

Warto na koniec wspomnieć, że publikacja z całą pewnością będzie bardzo pomocnym materiałem dla całego personelu szkół i placówek oświatowych. Innym niezwykle przydatnym materiałem przygotowanym przez UODO są „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”

Źródło: UODO

Polecane treści

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Prezes UODO złożył sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020. Prezes złożył je Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz...

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wskutek błędów w oprogramowaniu w punktach pobrań w Niemczech i Austrii tysiące wyników szybkich testów wyciekły do sieci. Jak podaje podaje serwis DW.com, wsród danych były także nazwiska i adresy testowanych. Co najmniej 136.000 wyników szybkich testów na Covid-19...

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Firma DLA Piper opracowała coroczny raport na temat naruszeń danych osobowych i kar finansowych wydanych na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Analizę przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa...

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO...