Dane RODO, ich import do systemu i testowanie oprogramowania

gru 28, 2021 | Poradniki o RODO i iGDPR dla praktyków i początkujących

Wielokrotnie dane dotyczące RODO zostały już przez administratora udokumentowane i mają różną formę, często są to np. pliki MS Excel. Program do RODO iGDPR umożliwia:

  • rozpoczęcie pracy bez danych (1),
  • załadowanie danych przykładowych (2),
  • import własnych danych RODO (3).

W przypadku (1) wystarczy rejestracja i już po zalogowaniu się do systemu rozpoczynamy pracę z systemem.

W przypadku (2) należy wybrać zakładkę Konfiguracja i w podmenu Zarządzanie danymi wybrać kafelek Reset danych lub zasilenie danymi przykładowymi. Tam możemy bądź dokonać usunięcia wszystkich danych, bądź usunąć wszystkie dane z jednoczesnym zasileniem systemu danymi przykładowymi. Należy pamiętać, by zabezpieczyć dane, które chcemy usunąć.

Import własnych danych RODO

W przypadku (3) należy wybrać zakładkę Konfiguracja i w podmenu Zarządzanie danymi wybrać kafelek Import danych. W tym miejscu system w przyjazny sposób w czterech kolejnych krokach (przygotowanie własnych danych RODO, przesłanie pliku z danym do importu, dopasowanie kolumn, import danych) przeprowadzi nas przez import własnych danych. Ta funkcjonalność pozwoli na załadowanie własnych danych przygotowanych w formatach XLSX lub CSV, które bezsprzecznie należą to powszechnie stosowanych.

Wybierając kolejno zakładkę Konfiguracja, podmenu Zarządzanie danymi i kafelek Eksport danych możemy wyeksportować dane RODO z systemu. W tym celu należy wcześnie z list rozwianych wybrać model danych do eksportu oraz pożądany format pliku.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w bezpłatnych webinarach, na których omawiane są różne funkcjonalności systemu iGDPR.

Polecane treści