Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

sty 7, 2021 | Biblioteka RODO

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020 r.

Wytyczne ogólne

Kontakt na odległość (rozmowa telefoniczna, wideorozmowa) stanowi formę przekazania informacji pomiędzy zainteresowanymi. Żaden z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na odległość. Powinna ona jednak odbywać się z poszanowaniem zasad prawa, doświadczenia zawodowego i zdrowego rozsądku.

Rozmowa ma zmierzać do tego, aby potwierdzić tożsamość kontaktującego się jako osoby uprawnionej do otrzymania informacji o zdrowiu pacjenta.

Do kontaktu na odległość powinien być przygotowany dedykowany sprzęt (np. nie mogą być to prywatne komórki personelu medycznego).

Ze względu na podmiot (osobę dzwoniącą) można wyróżnić dwie sytuacje dotyczące przekazania informacji o stanie zdrowia pacjenta:

  • o dzwoniący jest upoważniony przez pacjenta; 
  • dzwoniący nie jest osobą upoważnioną, ale jest osobą bliską (uprawnioną w szczególnych sytuacjach).

Należy sprawdzić czy pacjent udzielił upoważnienia do przekazywania informacji w podmiocie leczniczym lub Internetowym Koncie Pacjenta (w systemie). 

Przy przyjęciu pacjenta należy poprosić o wskazanie osób (wraz z danymi umożliwiającymi kontakt np. numer telefonu, adres e-mail), które upoważnia on do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. Należy takżeustalić system hasłowy (np. numer księgi głównej lub kodu/hasła), jak również poprosić pacjenta o przekazanie ustalonych kodów kontaktu do osób upoważnionych. Pacjenta należy poinformować o możliwości wskazania więcej niż jednej osoby.

Jeżeli pacjent jest przytomny, można poprosić go o weryfikacje tożsamości osoby dzwoniącej lub wskazać na możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Dotyczy to oczywiście przypadku, gdy nie istnieją wątpliwości co do stanu świadomości pacjenta. 

Można również udzielać informacji za pośrednictwem telefonu pacjenta, w jego obecności np. poprzez zestaw głośnomówiący. Należy wtedy zadbać o zapewnienie poufności rozmowy. Inną metodą jest użycie zestawu słuchawkowego dostarczony przez podmiot leczniczy.

Udzielając informacji o stanie zdrowia pacjenta należy dostosować sposób ich komunikacji, w szczególności należy je przekazać w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy. 

Warto na koniec wspomnieć o poradniku Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych przygotowanym przez UODO. 

Źródło: UODO

Polecane treści

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Prezes UODO złożył sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020. Prezes złożył je Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz...

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wskutek błędów w oprogramowaniu w punktach pobrań w Niemczech i Austrii tysiące wyników szybkich testów wyciekły do sieci. Jak podaje podaje serwis DW.com, wsród danych były także nazwiska i adresy testowanych. Co najmniej 136.000 wyników szybkich testów na Covid-19...

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Firma DLA Piper opracowała coroczny raport na temat naruszeń danych osobowych i kar finansowych wydanych na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Analizę przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa...

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i szkół nie jest możliwe się bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący takiego przetwarzania. W opracowaniu wskazano...