Audyt RODO, wdrożenia i outsourcing RODO, nasze kompetencje

Obszary naszej specjalizacji

Audyt RODO

Audyt RODO to usługa oceny implementacji przepisów RODO w firmie oraz funkcjonowania operacyjnego firmy. Przeglądowi podlegają m.in. kompletność dokumentacji, sposób udokumentowania i implementacji procesów wspierających. Następnie opiniowany jest stopień wdrożenia działań zaradczych.

W ramach usługi opracowany zostaje dokument poaudytowy wskazujący obszary wymagające poprawy oraz zalecenia. Raport z audytu RODO może zostać rozszerzony o rekomendacje rozwiązań, jakie należy zaimplementować. W ramach kolejnej usługi często wykonujemy wdrożenia zaleceń. Warto wspomnieć, że audyty RODO powinny być przeprowadzane regularnie.

Podobne projekty przeprowadzone przez nas natychmiast skutkowały poprawą bezpieczeństwa danych.

Dowiedz się więcej… 

Wdrożenie RODO

Usługa implementacji przepisów RODO składa się w pierwszym kroku z przygotowania rejestru czynności i dokonania oceny skutków. Opracowane zostają zalecenia oraz ze wsparciem działów prawnych testy ważenia. Zaraz potem w drugim kroku rozpoczyna się wdrożenie zaleceń oraz operacjonalizacja. Dotyczy to w szczególności automatyzacji procesów, takich jak zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, zarządzanie żądaniami podmiotów danych oraz cykliczne usuwanie danych w zbiorach IT. Zdarza się, że implementacja poprzedzona jest audytem RODO, by szczegółowo ustalić stan faktyczny przed rozpoczęciem wdrożenia.

Wykorzystujemy tu naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożeń w dużych międzynarodowych podmiotach czy też modelowania i automatyzacji procesów. Jeśli chcesz oprzeć wdrożenie RODO o program do RODO iGDPR, zerknij na cennik.

Dowiedz się więcej…

Outsourcing RODO

W fazie powdrożeniowej RODO wymaga bieżącego zarządzania. Oferujemy usługę, która polega na pełnej bądź częściowej obsłudze procesów. Dotyczy to procesów obsługi żądań podmiotów, których dane dotyczą, zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych czy też zarządzania retencją danych. Oferujemy też usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych. Świadcząc usługi korzystamy z oprogramowania iGDPR i jego funkcjonalności.

Nasze doświadczenie potwierdzają liczby, w tym ponad 45 tysięcy obsłużonych żądań podmiotów, których dane dotyczą. Przeprocesowaliśmy także ponad 10 tysięcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Podobnie jak przy wdrożeniu, w zależności od stopnia udokumentowania obszaru zarządzania danymi osobowymi,  przejęcie obsługi może być poprzedzone audytem RODO, bądź nie.

Dowiedz się więcej…

Chcesz przeprowadzić audyt RODO? Nie wiesz jak się do tego zabrać i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia projektowego?