RODO skutecznie chroni dane obywateli, twierdzi Komisja Europejska w opublikowanym w czerwcu 2020 r. sprawozdaniu. RODO spełnia większość swoich celów, a w szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów – możemy dalej przeczytać w raporcie.

czytaj dalej