Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

sty 21, 2021 | Biblioteka RODO

Firma DLA Piper opracowała coroczny raport na temat naruszeń danych osobowych i kar finansowych wydanych na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Analizę przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Naruszenia

Coroczny raport RODO DLA Piper podaje, że w Polsce w ciągu ostatniego roku odnotowano 8 635 przypadków zgłoszeń naruszeń danych osobowych. Uplasowało to nasz kraj na 4 pozycji w zestawieniu pod kątem ilościowym. Rok wcześniej było to 5 278 przypadków, a całkowita liczba naruszeń od 25 maja 2018 roku wyniosła 16 113. Na pierwszych trzech miejscach znalazły się odpowiednio z liczbą zgłoszonych naruszeń:

  • Niemcy/ 40 111,
  • Holandia/ 25 880
  • Dania/ 9 132.

Kary

Całkowita kwota nałożonych kar nałożonych w Polsce od 25 maja 2018 roku wyniosła 1.705.683 euro. Taka kwota uplasowała z kolei nasz kraj na 9 pozycji w zestawieniu krajów z największymi karami. Pierwsze miejsce zajmuje organ regulacyjny Włoch z kwotą grzywny w wysokości ponad 69,3 mln euro. Kolejne zajmują Niemcy z karami powyżej 69 mln euro oraz Francja z karami około 54,4 mln euro.

Podsumowując, jak pokazuje raport, zapisy RODO nie są martwymi przepisami, a regulatorzy coraz częściej sięgają po zapisy artykułu 83 regulacji.

Źródło: DLA Piper GDPR fines and data breach survey: January 2021

Polecane treści

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Prezes UODO złożył sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020. Prezes złożył je Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz...

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wskutek błędów w oprogramowaniu w punktach pobrań w Niemczech i Austrii tysiące wyników szybkich testów wyciekły do sieci. Jak podaje podaje serwis DW.com, wsród danych były także nazwiska i adresy testowanych. Co najmniej 136.000 wyników szybkich testów na Covid-19...

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i szkół nie jest możliwe się bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący takiego przetwarzania. W opracowaniu wskazano...

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO...