Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 roku

wrz 16, 2021 | Biblioteka RODO

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Prezes UODO złożył sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020. Prezes złożył je Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu. Na mocy przepisu art. 59 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, sprawozdanie udostępniono także opinii publicznej, Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Jak wynika ze Sprawozdanie Prezesa UODO w 2020 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych:

  • dokonał analizy 7507 zgłoszeń naruszeń m.in. pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  • wydał 13 decyzji administracyjnych w związku ze stwierdzeniem naruszenia ochrony danych osobowych,
  • wszczął z urzędu 28 postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przypadkami naruszenia ochrony danych osobowych,
  • został poinformowany w 224 przypadkach o zdarzeniach naruszających bezpieczeństwo danych przez podmioty inne niż administratorzy danych (sygnaliści).

Spośród 7507 zgłoszeń naruszeń, które wpłynęły w 2020 r, 4661 zostało zgłoszonych przez podmioty sektora prywatnego. 2691 zgłosiły podmioty sektora publicznego, zaś około 155 zgłoszono w międzynarodowym systemie informatycznym (IMI). W przypadku sektora prywatnego najwięcej zgłoszeń napłynęło od podmiotów z sektora telekomunikacji 2104 podczas gdy z ubezpieczenioego 792, finansowego 472. 272 zgłoszenie złożyły podmioty działające w służbie zdowia.

Należy podkreślić, że w 2020 r. Prezes UODO po raz pierwszy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ze względu na nieprzestrzeganie nakazu wydanej przez siebie decyzji, tj. zastosował przepis art. 83 ust. 6 RODO. W 2020 roku wszczęto 2 postępowania w takich sprawach. Bez wątpienia oba przypadki charakteryzowały się rażącym lekceważeniem przez zobowiązanych obowiązków nałożonych na nich nakazami decyzji administracyjnych.

Źródło: UODO

Polecane treści

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wyciek danych COVID-19 z wynikami testów

Wskutek błędów w oprogramowaniu w punktach pobrań w Niemczech i Austrii tysiące wyników szybkich testów wyciekły do sieci. Jak podaje podaje serwis DW.com, wsród danych były także nazwiska i adresy testowanych. Co najmniej 136.000 wyników szybkich testów na Covid-19...

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Coroczny raport RODO DLA Piper. Naruszenia i kary RODO.

Firma DLA Piper opracowała coroczny raport na temat naruszeń danych osobowych i kar finansowych wydanych na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Analizę przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa...

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Dane osobowe w szkole i placówce oświaty

Właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i szkół nie jest możliwe się bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący takiego przetwarzania. W opracowaniu wskazano...

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Informacja o zdrowiu pacjenta a RODO

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO...