Bezpłatne webinary o systemie iGDPR i ocenie ryzyka

Bezpłatne webinary

Wprowadzimy Cię w System iGDPR. Zarejestruj się na bezpłatny, dedykowany webinar w dogodnym dla Ciebie czasie. Podczas webinaru omówimy wszystkie funkcjonalności Systemu oraz odpowiemy na pytania związane z jego działaniem. Pomożemy także zaimportować Twoje dane RODO do Systemu.
Wybierz kolejno temat webinaru, dogodny termin, wpisz swoje dane i potwierdź rezerwację. Szczegóły umówionego webinaru wraz z linkiem do wideokonferencji otrzymasz we wiadomości email.

Klauzula informacyjna. Przewiń w dół, aby zapoznać się z całością.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest iGDPR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (00-105 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911811, NIP: 5252870967, („iGDPR”).

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez IGDPR?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach IGDPR, możesz się skontaktować z przedstawicielem IGDPR, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@igdpr.eu

Skąd IGDPR ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, a także później, w wyniku Twojej aktywności w serwisie IGDPR. Informacje o Tobie pochodzą także z gromadzonych przez IGDPR plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez IGDPR?

IGDPR przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisu IGDPR i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, obsłużyć reklamacje dotyczące działania serwisów IGDPR, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach IGDPR i zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.

Czy musisz podać IGDPR swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą. Jeśli nie podasz nam imienia i nazwiska, numeru telefonu/adresu e-mail, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jakie masz uprawnienia wobec IGDPR w zakresie przetwarzanych danych?

Od podmiotu przetwarzającego Twoje dane możesz żądać: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu IGDPR udostępnia Twoje dane osobowe?

IGDPR, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających IGDPR, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach IGDPR przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu IGDPR może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Jak długo IGDPR przechowuje Twoje dane osobowe?

IGDPR przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do kontaktu zainicjowanego przez Ciebie. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

IGDPR przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

W każdym przypadku IGDPR nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, dla którego dane osobowe zostały uzyskane.

Czy IGDPR przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, w których obowiązują możliwości realizacji praw podmiotów danych oraz skuteczne środki ochrony prawnej, przy czym IGDPR zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub przyjętych standardowych klauzul ochrony danych. 

Testuj system iGDPR w ramach planu STANDARD przez 21 dni.