Kontrola sektorowa UODO w 2023. Kogo dotyczy?

sty 27, 2023 | Artykuły o RODO i otoczeniu regulacyjnym

Kogo może dotyczyć kontrola sektorowa UODO w bieżącym roku?

Zgonie z planem kontroli sektorowych na 2023 rok jaki przyjął Urząd Ochrony Danych Osobowych kontrolom podlegać będą:

  • Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  • Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych
  • Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych)

Zgodnie z planem UODO w przypadku organów przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym kontrole przeprowadzanie będą w zakresie przetwarzania danych osobowych SIS/VIS na podstawie:

  • przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041),
  • aktów wykonawczych do tejże ustawy
  • przepisów Unii Europejskiej

Jeśli chodzi o podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych kontrolom sektorowym UODO podlegać będzie sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji. W przypadku u podmiotów przetwarzających dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) , kontrolowany ma być sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji.

Obszary jakie UODO planuje poddać kontroli z całą pewnością należą do tych, w których przetwarza się duże wolumeny danych osobowych. Dodatkowo okres pandemii COVID-19 i czas następujący po niej to okres dynamicznego wzrostu obszaru e-commerce. Oczywiście idzie za tym przetwarzanie danych osobowych. Dlatego przyjęty plan na pewno wpłynie na poprawę dyscypliny w zakresie ochrony danych osobowych.

Źródło: UODO

Polecane treści

Zadania IOD

Zadania inspektora ochrony danych zostały precyzyjnie wskazane w art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO. Informowanie - pierwsze z zadań IOD Jako pierwsze z nich art. 39 ust. 1 określa jako: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy...